ihtimâm


ihtimâm
(A.)
[ مﺎﻤﺘها ]
özen.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ihtimam — is., Ar. ihtimām 1) Özen Her yeni binaya naklinde ihtimamla taşındı durdu. H. F. Ozansoy 2) İyi, özenli bakım Ne kadar ihtimama muhtaç bulunduğunu pek iyi bilirdi. Y. K. Karaosmanoğlu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • IHTİMAM — Ev süpürmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİMAM — Özenmek, fazla dikkat etmek. Gayret ve dikkat etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ihtimam — özen; bir şey, iş ya da kişiye özel dikkat gösterme …   Hukuk Sözlüğü

  • ihtimam etmek (veya göstermek) — özen göstermek, dikkatle davranmak Sanıyordum ki şu anda ne kadar çok ihtimam gösterirsem, geçmiş yıllara ait ilgisizliğim, o denli affolacak. A. Kulin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İHTİMAM-I BEYT — Evi süpürme, temizleme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KEMAL-İ İHTİMAM — Son derece dikkat ve ihtimâm …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MU'TENA — İhtimam edilmiş. Özenilmiş. Dikkat ve itinâ olunur hâlde olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Tats — For Tattoos, also called tats see, Tattoo. ethnic group group=Tats poptime=10,900 22,041 popplace=Azerbaijan, Dagestan (Russia), Israel, Iran, Armenia (Christian Tats in the area of Nor Madrasa) rels=Islam, Judaism, Christianity langs=Tat… …   Wikipedia

  • Qatran Tabrizi — Abū Mansūr Qatrān i Tabrīzī (1009 1072), PerB|قطران تبريزى , was a royal Iranian poet.Originating from Shadi abad near Tabriz (in Iranian Azarbaijan), he was the most famous panegyrist of his time in Iran. His full name according to an old… …   Wikipedia